HATÉKONY KÉPZÉSEK, LÁTVÁNYOS EREDMÉNYEKKEL.

Olyan szervezeti kultúrát építünk, ahol a vezetők inspirálnak, bizalmat építenek és olyan munkakörnyezetet teremtenek, amelyben a munkatársak képesek a legjobbjukat nyújtani, és olyan csapatot építünk, ahol a munkatársak a vállalat érdekeit helyezik előtérbe, elégedetten és értéket teremtve végzik a munkájukat, így járulva hozzá a cég sikeréhez.

ÜZLETI EREDMÉNYEK WORKSHOP

Az ügyfelek akkor fognak egy adott cég mellett dönteni, ha a munkatársakon érezhető az elköteleződés a vállalat irányába, és amikor a céges értékek nem csak a falon vannak kifüggesztve, hanem láthatóan és érezhetően mindenki eszerint is dolgozik.

ÜZLETI TANÁCSADÁS

A tudatos üzleti gondolkodásmód kialakítása is – mint minden változás – egy folyamat, amire elengedhetetlen időt és energiát fordítanunk ahhoz, hogy szokásunkká váljon, és beépüljön a mindennapokba az új, sikerhez vezető szemléletmód. 

VEZETŐI WORKSHOP

A vezetők nem az eredményekért felelősek, hanem azért a csapatért, amelyik az eredményekért felelős. Így legfőbb feladatuk, hogy olyan szervezeti kultúrát teremtsenek, amelyben a munkatársak szeretnek dolgozni, és képesek a legjobbjukat nyújtani. 

Mi lenne, ha megismerhetnénk, hogyan gondolkodnak, cselekednek és kommunikálnak az inspiráló vezetők, vagy hogy miként értek el eredményeket azok, akik önerejükből lettek sikeresek? Vannak bizonyos minták minden üzleti területen, amiket ha alkalmazunk, akkor sikereket érhetünk el, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedünk.

A cégvezetőnek a felelősségi körébe tartozó vezetőkről kell gondoskodnia, és ösztönöznie kell őket arra, hogy fordítsanak figyelmet az ő felelősségi körükbe tartozó vezetőkre, akik ugyanezt teszik majd - így a lánc végén lévő munkatársak is kellő odafigyelésben részesülnek majd, és ha ők elégedettek, akkor jól végzik a munkájukat, és az ügyfelek is elégedettek lesznek, akiket kiszolgálnak.

NEM HALAT AD. HALÁSZNI TANÍT.

Miben kínálunk mást? Szolgáltatásaink jelentősen eltérnek a hagyományos képzésektől, mivel nem csak az üzletmenet egy–egy területén kínálnak fejlődést, hanem teljeskörű megoldást biztosítanak a vállalati célok megvalósításához. Szolgáltatásaink minden lépése az ÜZLETI TUDATOSSÁG növelését célozza meg a céges célok teljesítésének folyamatában, mely tudományos alapokon nyugvó gyakorlati képzések keretében kerül megalapozásra, majd erre a tudásra épülő mentor program támogatja a cégek tudatos továbbfejlődését. A tudatos gondolkodásmód egy olyan keretrendszert biztosít, ami sablonként alkalmazható a mindennapokban, ezáltal "Nem halat ad, hanem halászni tanít".


HA NEM ÉRTÜNK AZ EMBEREKHEZ, NEM ÉRTÜNK AZ ÜZLETHEZ.

Miért közelítjük meg az emberi gondolkodásmód oldaláról a vállalati célmegvalósítás folyamatát? Mert a rendszereken és struktúrákon túl egy vállalat nem több, mint emberek egy csoportja, így ha nem értünk az emberekhez, akkor nem értünk az üzlethez. A sikert támogató szervezeti kultúrát mély emberi kapcsolatok jellemzik, ahol az alkalmazottak biztonságban és megbecsülve érzik magukat, és ez biztosítja a "lánc végén" az ügyfelek elégedettségét.

A legtöbb cég életében a VÁLLALATI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA az egyetlen olyan fontos terület, amit nem az emberi működés törvényszerűségeire alapoznak, számos más munkaterületen már sikerrel alkalmazzuk ezt:

  • A MARKETING területén már régóta felhasználjuk az emberi viselkedésről alkotott ismereteinket, hogy minél hatékonyabban tudjuk elérni a célcsoportot.
  • Az ÉRTÉKESÍTÉSBEN a háttérben meghúzódó emberi mozgatórugókra építünk és felhasználjuk a döntéshozás pszichológiáját, hogy minél több ügyfél számára teremthessünk értéket.
  • A HR pedig egyértelműen a jelentkezők soft skill készségeit vizsgálja egy állásinterjún, illetve a munkaerő megtartását is – többek között  az emberi motiváló- és higiéniai tényezőkre alapozza.

Az emberi működésnek intenzív befolyásoló hatása van az üzleti célok megvalósítására nézve is – a szolgáltatásaink pedig ezt veszik alapul a siker eléréséhez. Az emberi működésből fakadó akadályozó tényezők leküzdéséhez bevonjuk a tudományt is, hogy olyan tudatos gondolkodásmódot alakíthassunk ki, amely konkrét tudatos lépésekkel ötvözve garantálja az egyéni célok megvalósítását, ezáltal pedig a tervezett vállalati növekedés túlszárnyalását.


ELŐTÉRBEN  A  (CÉL)TUDATOSSÁG

Minden üzleti eredmény annak a függvénye, hogy mit teszünk és milyen minőségben az oda vezető folyamat során, vagyis a "bemenet" egyértelműen meghatározza a "kimenet"-et. A "bemenet" legmeghatározóbb összetevői a mindennapi szokásaink, melyek tudományos kimutatások szerint a tetteink 90-95%-át irányítják, vagyis az üzleti élet területén kialakított szokásaink minősége határoza meg, hogy jelenleg mennyire vagyunk szakmailag sikeresek. Ezért ha kiemelkedő eredményeket szeretnénk elérni, akkor el kell távolítanunk a "bemeneti" oldalon a célok elérését hátráltató szokásokat, és helyettük tudatosan kialakított üzleti szokásokat kell beépítenünk a mindennapi üzletmenetbe.

Ehhez viszont elengedhetetlen a hétköznapi tetteinket befolyásoló régi szemléletmódunk hátrahagyása is, hiszen a jelenlegi gondokodásmódunk addig volt képes eljuttatni minket, ahol jelenleg tartunk. A megfelelő mentális felkészültség a siker legalapvetőbb eleme, mivel ez határozza meg a tetteink – és azokból kialakuló üzleti szokásaink –minőségét. A kívánt eredmény elérése a "bemenet" hatékony kontrollálásával valósítható meg, vagyis mindössze fel kell ismernünk, hogy a célok megvalósításához milyen módon szükséges rajta változtatnunk. Szolgáltatásaink minden lépése azt célozza meg, hogy irányításunk alá vonjuk azokat a mindennapi ÜZLETI SZOKÁSOKAT, amelyek látványos eredményeket fognak produkálni számunkra, és ehhez olyan TUDATOS GONDOLKODÁSMÓDOT alakítsunk ki, ami biztosítja, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a körülményeknek, illetve minden helyzetben győztes mentalitással és magabiztossággal rendelkezzünk az akadályok sikeres leküzdéséhez.

MIT KÍNÁLUNK?

Nem tüneti kezelést adunk – hanem a legalapvetőbb mozgatórugónk, az emberi működés törvényszerűségeit ültetjük át a célok megvalósításának folyamatába – üzleti példákon és szituációs gyakorlatokon keresztül – mely munkavállalói- és vezetői szinten történik, így biztosítja végül a vállalat legfőbb céljának megvalósítását.

Tudatos keretrendszert biztosítunk – az üzleti gondolkodásmód tudatos szintre emelése a legfőbb cél, hiszen minél tudatosabbak vagyunk, annál inkább átlátjuk egy probléma minden részletét, ami segít legyőzni az akadályokat, kiszámíthatóságot biztosít és egyben lehetőséget kínál a probléma megismétlődésének elkerülésére.

Nem halat adunk, hanem halászni tanítunk – vagyis nem taktikáról esik szó és nem tippeket vagy trükköket adunk, amelyek csak bizonyos helyzetekben nyújtanak segítséget, hanem tudományos alapokra építkezve és konkrét tudatos lépések segítségével biztosítjuk a workshopon elkészülő célmegvalósítási tervek sikeres végrehajtását. 

Másnaptól használható gyakorlati tudást biztosítunk – senki nem születik sikeresnek, de a győztes mentalitás ugyanúgy elsajátítható, mint bármely szakma, és még csak nem is szükséges kiemelkedő képességekkel rendelkezni hozzá, mindössze mélyre nyúló gyakorlati tudásra van szükség, ami gyökeres szemléletmód váltást eredményez.

Komplett "céges csomagot" biztosítunk – mivel a vállalati célok megvalósításának gyakorlatias tudományát kínáljuk, így a szolgáltatásaink kiterjeszthetőek a cég teljes egészére – beleértve a logisztikát, a beszerzést, az értékesítést és természetesen a vezetőséget is – biztosítva ezáltal, hogy a csapat minden tagja egy irányba evezzen.

Sikeres cégeket modellezünk – a sikert sokszor piedesztálra emeljük, pedig a sikeres emberek és cégek leginkább az alapvető üzleti szokásaikban és üzleti gondolkodásmódjukban különböznek a versenytársaiktól, melyek az idő előrehaladtával pillangóhatásként jelentkeznek, és ugrásszerű eredményeket produkálnak számukra.


KEZDJE A VÁLTOZÁST INGYENES FORRÁSOKKAL

A tudástár a legkézenfekvőbb eszköze annak, hogy elinduljon vagy tovább haladjon a céges fejlődés útján.

9 ALAPVETŐ VEZETŐI KÉSZSÉG

Vezetői adottsággal nem születünk, ez egy olyan készség, amelyet idővel tovább lehet fejleszteni. Ismerje meg azt a kilenc alapvető vezetői tulajdonságot, amelyet bárki elsajátíthat annak érdekében, hogy hatékonyabb vezetővé válhasson.

5 LÉPÉS A MEGELÉGEDÉST NYÚJTÓ KARRIERIG

Manapság még mindig a "Létra Modell"-hez ragaszkodunk a karrierünk felépítésének tekintetében, pedig ez már régen elavult - már nincs létra, a munka már nem "munka" és főként nem vagyunk elégedettek.

MI MOTIVÁLJA AZ EMBEREKET A MUNKÁJUK SORÁN?

Kíváncsi rá, hogy mi motiválja az embereket a magánéletükben, vagy mi inspirálja őket minőségi munkavégzésre a jutalmazás–büntetés módszer kivételével? A válasz meglepő lehet.

Kötelezze el magát a folyamatos fejlődés mellett, és használja fel tudástárunkat, hogy elindulhasson a fejlődés, növekedés és az innováció útján.

VÁLASSZA A FOLYAMATOS FEJLŐDÉST!

Vegye igénybe 30 perces telefonos konzultációnkat, mely tájékoztatást nyújt a cégre szabott fejlődési lehetőségekkel kapcsolatban.

INDULJON EL A VÁLTOZÁS ÚTJÁN MOST!